Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksAhli-Ahli Lembaga Bandaran

Lembaga Bandaran Tutong adalah terdiri daripada Pegawai-Pegawai Kerajaan, Penghulu Mukim Pekan Tutong dan individu yang dilantik secara peribadi sebagai wakil kepada penduduk setempat, wakil badan-badan perniagaan atau pertubuhan. Lantikan Ahli-Ahli Lembaga adalah seperti berikut:-

            AHLI – AHLI LEMBAGA BANDARAN TUTONG BAGI TAHUN 2016

            Pengerusi  :     Pengerusi Lembaga Bandaran Tutong

            Ahli            :    Pegawai Daerah Tutong atau wakil

                                    Ketua Pengarah Kerja Raya atau wakil

                                    Pesuruhjaya Polis atau wakil

                                    Ketua Pengarah Perkhidmatan Kesihatan atau wakil

                                    Pengarah Hal Ehwal Syar'iah atau wakil

                                    Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi atau wakil

                                    Pesuruhjaya Perancang Bandar dan Desa atau wakil

                                    Yang Mulia, Orang Kaya Maha Bijaya Awg Haji Othman bin Uking

                                    Yang Mulia, Lt. Kol. (B) Awg Haji Abas bin Haji Bagol

                                    Yang Mulia, Awg Hj Md Soffi bin Orang Kaya Seri Wijaya Hj Abdullah

                                    Yang Mulia, Awang Suhili bin Haji Bolhassan @ Boharuddin bin Haji Bolhassan

                                    Yang Mulia, Dayang Hajah Rosliah binti Haji Hasbollah 

            Setiausaha  :   Setiausaha Lembaga Bandaran Tutong